พิธีมอบ – รับ อาสาสมัครเพื่อนไทย รุ่นที่ 11 ปี 2562” (30 ต.ค. 62)

  • หน้าหลัก
  • >
  • พิธีมอบ – รับ อาสาสมัครเพื่อนไทย รุ่นที่ 11 ปี 2562” (30 ต.ค. 62)
วันอังคาร, 24 สิงหาคม, 2021
ทำไมต้องมีพิธีมอบ – รับ อาสาสมัครเพื่อนไทย และไปทำความรู้จักกับอาสาสมัครเพื่อนไทย 10 คนสุดท้าย ที่เราจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 203 5000
Fax. 02 143 9327
saraban1600@mfa.go.th
Follow us: